Wyrób srebrny próby 925, ocechowany w Poslkim Urzędzie Probierczym.
Nasze produkty
Polityka prywatnosci

Czytają…c, przegądają…c, dokonują…c zakupów w sklepie internetowym pbsrebro.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatnoś›ci.
 • Każdą… osobą™ wykorzystującą… w jakikolwiek sposób serwis pbsrebro.pl obowią…zuje aktualna Polityka Prywatnoś›ci.
 • W czasie korzystania z naszych stron możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypeł‚nienie formularza.
 • W przypadku formularzy zamówień „ będziesz proszony o podanie peł‚nych danych osobowych.
 • Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynności‡, które te dane dotyczy (np. możliwość wysłania przesyłki na Twój adres), jeś›li dane te są wymagane do jej poprawnego wykonania.
 • Wszelkie podawane dane przechowywane są… w sposób  niejawny i wykorzystywane tylko do realizacji złożonych zamówień„.
 • Dane nie będą… wykorzystywane w celach marketingowych ani też udostę™pniane podmiotom trzecim. Każdemu klientowi przysługuje prawo do wglą…du oraz poprawiania swoich danych.
 • Twoje dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Pliki "cookies"
 
Czym są … pliki "cookies"? 
Pliki "cookies" (tzw. "ciasteczka") to pliki tekstowe przechowujące aktywność‡ użytkownika na danej stronie. Ich głównym celem jest uł‚atwianie użytkownikowi nawigacji po stronie oraz dopasowanie jej do indywidualnych preferencji użytkownika. Ich wyłą…czenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostę™pu do niektórych funkcji. 

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy? 
Sesyjne pliki cookie Pliki cookie pozwalają…ce zapamiętać‡ wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają… na urzą…dzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglą…darki. 

Pliki służą…ce do analiz 
Ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularnoś›ci korzystania ze strony. Korzystają…c ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych. 

Usuwanie plików "cookies"
Każdy rodzaj przeglą…darki oferuje możliwość ‡ blokowania i kasowania plików cookie. Poniżej przedstawiamy informacje™, jak zmienią ustawienia dotyczą…ce cookies:
 • Jeżeli używasz przeglą…darki Google Chrome, zajrzyj tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, zajrzyj tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglą…darki Microsoft Internet Explorer, zajrzyj tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, zajrzyj tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglą…darki Opera, zajrzyj tutaj.
 • Jeżeli korzystasz z innej przeglą…darki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglą…darki lub skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania informacji, jak zmienią‡ ustawienia dotyczące cookies.