Wyrób srebrny próby 925, ocechowany w Poslkim Urzędzie Probierczym.
Nasze produkty
Zwroty i wymiany

1.Zwroty i wymiany

 

Nietrafiony prezent lub zł‚y rozmiar nie ma problemu do 10 dni możesz go zwrócić lub wymienić

 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U.z 2000r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwrot zakupionego przedmiotu jest możliwy w przecią…gu 10 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny. Zwracany towar musi być‡ jednak nie naruszony, nie uszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do zwracanego towaru należy też dołączyć‡ dowód zakupu (oryginał paragonu lub faktura). 

Przy zwrocie Klient ma obowią…zek podania swój numer konta na który ma zostać‡ dokonany zwrot pienię™dzy ( w przypadku zwrotu pienię™dzy na konto nie należą…ce do klienta należy podać dane właś›ciciela rachunku). Zwrotowi podlega jedynie kwota zakupionego towaru. Wysył‚ka odbywa się™ na koszt  klienta, nie zwracamy tak że kosztów przesył‚ki. Klient zwraca do nas produkt na wł‚asny koszt.


 

">2. Rekalamacje

 

Wszystkie towary dostę™pne w sklepie obitęte są 6 mies gwarancją…. Reklamacje rozpatrywane będą jedynie po okazaniu przez klienta dowodu zakupu (oryginał‚ paragonu lub faktura).Reklamację rozpatrywane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie dowodu zakupu.

 

Zwracany lub reklamowany przedmiot należy odesłać przesyłkę pocztową z opcją… polecenia na adres biura:

 

P&B ‚

Ul.Sierpecka

87-630 Skępe

 

Sklep nie przyjmuje przesył‚ek wysł‚anych za pobraniem. Koszty, zwią…zane z odesł‚aniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsył‚anego towaru należy dołą…czyć‡ potwierdzenie, oraz notatkę™ dotyczącą… przyczyny reklamacji.

 

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są… najpóźniej w cią…gu 14 dni roboczych od momentu ich wpł‚ynię™cia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, peł‚no wartoś›ciowy, a jeś›li bę™dzie to już nie możliwe (na przykł‚ad z powodu wyczerpania nakł‚adu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostę™pne w sklepie towary do wyboru.